کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه شرکت ها و نماییندگی های بیمه  :بازگشت به صفحه اول

*  ارسال پیامک خودکاردر خصوص پایان قراردادبیمه
*  اعلام خودکارسررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک
*  ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان
*  اطلاع رسانی خودکار سامانه به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن - جناب آقای ......بیمه نامه شما تا 10 روز دیگر منقضی میگردد...
*  اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای
*  ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری
*  آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه
*  برگزاری نظرسنجی ومسابقات
*  ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود
*  ارسال پیامک برای گروه خاص
*  ارسال پیامک برای منطقه ی خاص
*  ارسال پیامک برای یک صنف خاص برای مثال معرفی بیمه مسئولیت برای کانون مهندسین