کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه دانشگاها  :بازگشت به صفحه اول

*  دعوت به جلسات
*  اعلام جلسات کاری به همکاران
*  ارسال آخرین اخبار به کارکنان و یا اولیاء
*  ارسال بخشنامه ها و مصوبات به کارکنان
*  ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء،همکاران و اولیاء
*  اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و...)
*  اعلام نمرات دانش آموزان و دانشجویان
*  ارسال خبرنامه به همکاران و اولیاء
*  اطلاع رسانی به دانش آموزان و دانشجویان جهت انتخاب واحد
*  برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد سطح آموزش
*  اطلاع رسانی هنگام آغاز نام نویسی
*  تبلیغات گسترده برای معرفی توانمندی های آموزشگاه و دانشگاه
*  ایجاد سامانه در
یافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات